Disclaimer

 
Disclaimer:  gebruik website
Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het maken en onderhouden van de website van Pensioenpotje.nl. Hoewel we er alles aan doen om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen we geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of geschiktheid van de inhoud. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. We behouden ons het recht voor om de inhoud en functionaliteit van de website op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Externe links naar andere websites zijn geen goedkeuring van hun inhoud en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Raadpleeg altijd professioneel advies voor specifieke situaties.  
Disclaimer: Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten op deze inhoud zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de onze website.  
Disclaimer elektronisch dataverkeer:
Het elektronisch verzenden en ontvangen van gegevens via elektronisch dataverkeer (o.a. e-mailberichten en eventuele bijlagen) brengt beveiligingsrisico’s met zich mee, zoals ongeoorloofde toegang, gegevensverlies of -vervalsing. Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van verzonden gegevens te waarborgen, kunnen we geen absolute garanties bieden. Het gebruik van elektronische communicatie gebeurt op eigen risico, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijk dataverkeer. Door deze middelen te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en begrijpt u de inherente risico’s.  
Disclaimer: Informatie is geen uitnodiging
De informatie is geen uitnodiging tot het afnemen van een financieel product. De informatie op deze website dient uitsluitend voor (algemene) informatieve doeleinden over de (financiële) producten en diensten die door Pensioenpotje.nl worden aangeboden. Deze informatie is niet specifiek toegespitst op uw persoonlijke situatie en het vormt geen uitnodiging, aanbod of advies voor enige handeling, zoals aankopen, investeringen of juridische stappen. Het gebruik van de verstrekte informatie geschiedt op eigen risico. Voor specifieke beslissingen of handelingen wordt geadviseerd professioneel advies in te winnen. Deze disclaimer geldt voor alle inhoud op deze website.  
Disclaimer: Informatie afkomstig van externe partijen
Deze website worden verwezen naar websites/informatie van derden. We streven naar nauwkeurigheid, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van dergelijke externe informatie of van websites die verwijzen naar de website van Pensioenpotje.nl. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico. We onderschrijven de standpunten of meningen van derden niet automatisch en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie.  
Disclaimer: Berekeningen en rendementen
De informatie op deze website met betrekking tot berekeningen, rendementen en financiële resultaten is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als financieel advies. De rendementen bieden geen garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en u kunt een deel van de inleg verliezen. U moet zich realiseren dat u risico neemt door te beleggen. Via de website heeft u de mogelijkheid om diverse berekeningen te maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevulde gegevens. Misschien gelden onze algemene uitgangspunten niet voor jouw persoonlijke situatie. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking van de berekeningen en/of de uitkomsten daarvan. Aan de op onze website getoonde rendementen, berekende waardes, voorbeelden en grafieken kunnen door u geen rechten worden ontleend.